KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI W CKZ

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =
UWAGA UCZNIOWIE: od 1 czerwca 2020 CKZ rozpoczyna konsultacje uczniów z nauczycielami przedmiotów zawodowych, jednak nie będą one odbywać się tak samo, jak przez zawieszeniem zajęć!
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 maja 2020 r., od dnia 1 czerwca 2020 roku, uczniowie mają możliwość bezpośrednich konsultacji z nauczycielami w ramach nauczanych przedmiotów w miejscu nauczania.

Konsultacje w Centrum Kształcenia Zawodowego muszą być poprzedzone zgłoszeniem się ucznia do nauczyciela (np. drogą mailową) celem ustalenia terminu i zakresu konsultacji. W związku z zaleceniami MEN dla placówek oświatowych - bez wcześniejszego uzgodnienia terminu konsultacji wejście ucznia do CKZ będzie niemożliwe.

W czasie konsultacji obowiązują dodatkowe środki ochrony osobistej w postaci maseczek ochronnych i rękawiczek jednorazowych oraz pozostałe zasady określone przez wytyczne przy bezpośrednich kontaktach.

Z powodu ograniczonego czasu oraz miejsca na konsultacje indywidualne - w pierwszej kolejności na konsultacje zapisywani będą uczniowie klas kończących naukę w technikum i szkole branżowej, przygotowujący się do egzaminów zawodowych. Prosimy uczniów klas młodszych o wyrozumiałość i zaliczanie ćwiczeń przy pomocy nauczania zdalnego.
 
powrót